Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

fasi
17:24
6902 4ce2 500
Reposted fromfosgen fosgen viaelentarie elentarie

June 12 2017

fasi
19:40
2320 82c7
Reposted fromollardo ollardo viaelentarie elentarie

June 08 2017

fasi
16:06

June 06 2017

fasi
19:48
4525 bd33
Reposted fromdusix dusix viaxmonroex xmonroex

June 02 2017

fasi
20:05
0232 f714
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
19:57
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialexxie lexxie
fasi
19:57
0242 8f1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie

June 01 2017

fasi
20:11
4972 1dea
Reposted fromkarahippie karahippie viaskrzacik skrzacik

May 31 2017

fasi
18:57
4391 9b6c
fasi
18:56
fasi
18:47
6356 7095
Reposted fromspring-flow spring-flow vialexxie lexxie

May 21 2017

fasi
20:31

May 07 2017

18:51
4755 b9ff 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viakiks kiks
fasi
18:48
9508 38a8 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viakatastrofo katastrofo
fasi
18:48
Reposted fromworst-case worst-case viakiks kiks
fasi
18:46
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viakiks kiks

May 04 2017

fasi
18:05
Reposted frombluuu bluuu viamiimi miimi

April 23 2017

17:50
0704 ba2a
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamiimi miimi
fasi
16:58
alert
Reposted fromcats cats
16:57
5252 282e
Reposted frombwana bwana viatomash tomash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl