Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

fasi
18:48
9508 38a8 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viakatastrofo katastrofo
fasi
18:48
Reposted fromworst-case worst-case viakiks kiks
fasi
18:46
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viakiks kiks

May 04 2017

fasi
18:05
Reposted frombluuu bluuu viamiimi miimi

April 23 2017

17:50
0704 ba2a
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamiimi miimi
fasi
16:58
alert
Reposted fromcats cats
16:57
5252 282e
Reposted frombwana bwana viatomash tomash

April 12 2017

fasi
17:33
8552 6a95
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viarudgierd rudgierd
fasi
17:33
2576 b53d
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viakatastrofo katastrofo
fasi
17:32
8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love via100suns 100suns

April 07 2017

fasi
16:24
8004 51b0

April 06 2017

fasi
18:19
fasi
18:19

March 14 2017

20:32
3416 e844
Reposted fromerial erial
20:31
3350 7732 500
Reposted fromerial erial
20:30
3342 f537 500
Reposted fromerial erial
20:30
3334 b336
Reposted fromerial erial
20:26
3351 b851 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera

March 09 2017

19:25
4534 f3a5
Reposted fromfuckyeahgirls fuckyeahgirls
fasi
17:23
- Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych.
- A może Ty nie jesteś nikomu potrzebny?
- Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl