Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

9508 38a8 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viakatastrofo katastrofo
Reposted fromworst-case worst-case viakiks kiks
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viakiks kiks

May 04 2017

Reposted frombluuu bluuu viamiimi miimi

April 23 2017

0704 ba2a
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamiimi miimi
alert
Reposted fromcats cats
5252 282e
Reposted frombwana bwana viatomash tomash

April 12 2017

8552 6a95
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viarudgierd rudgierd
2576 b53d
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viakatastrofo katastrofo
8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love via100suns 100suns

April 07 2017

8004 51b0

April 06 2017

March 14 2017

3416 e844
Reposted fromerial erial
3350 7732 500
Reposted fromerial erial
3342 f537 500
Reposted fromerial erial
3334 b336
Reposted fromerial erial
3351 b851 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera

March 09 2017

4534 f3a5
Reposted fromfuckyeahgirls fuckyeahgirls
- Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych.
- A może Ty nie jesteś nikomu potrzebny?
- Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl